Tłumaczenia poświadczone – Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Tłumaczenia poświadczone, zwane również potocznie przysięgłymi, wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, tj. wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Poświadczenia przez tłumacza przysięgłego wymagają dokumenty, które mają zostać przedstawione w celach urzędowych, są sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. 

Najczęściej tłumaczone dokumenty wymagające poświadczenia:

 • dokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek, odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców, umowy)
 • dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty roczne)
 • dokumenty pojazdów zakupionych zagranicą (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, faktury)
 • akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy i świadectwa szkolne

Tłumaczenia poświadczone to również tłumaczenia ustne. Obecność tłumacza przysięgłego jest niezbędna między innymi podczas zawierania umów, których stroną jest osoba obcojęzyczna oraz w trakcie spraw sądowych, podpisywania umów międzynarodowych, na policji, w prokuraturze, w trakcie ślubu cywilnego lub sporządzania aktu notarialnego. 

Tłumaczenia pisemne

Niepoświadczone tłumaczenia pisemne to tłumaczenia tekstów, które nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Mogą to być wszelkiego rodzaju teksty z różnych dziedzin. Najczęściej tłumaczymy teksty specjalistyczne:

 • teksty techniczne (np. specyfikacje techniczne, SIWZ, instrukcje obsługi)
 • teksty biznesowe, handlowe (oferty, umowy)
 • korespondencję
 • artykuły naukowe
 • strony internetowe
 • ulotki

Tłumaczenia ustne

Rodzaje wykonywanych tłumaczeń ustnych:

 • tłumaczenia konsekutywne, czyli takie, w których mówca i tłumacz mówią na zmianę, na przykład podczas oficjalnych przemówień czy wystąpień oraz podczas rozmów.
 • tłumaczenia towarzyszące (wykonywane na przykład w trakcie rozmów, delegacji, targów itp.)

Inne wykonywane tłumaczenia – tłumaczenie audiowizualne

Wykonujemy również tłumaczenia na potrzeby udźwiękowienia filmów, seriali i programów dokumentalnych z języka hiszpańskiego i angielskiego.

Inne usługi związane z tłumaczeniami

Wykonujemy również korektę, edycję oraz redakcję tekstów.

Zasady współpracy

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, w zależności od wielkości zlecenia oraz terminu (zlecenia standardowe, ekspresowe). Szczegóły można sprawdzić w zakładce Cennik.

Przyjmujemy zlecenia na tłumaczenia z terenu całej Polski oraz z zagranicy.