Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne

Najczęściej tłumaczymy teksty specjalistyczne:

  • teksty prawnicze (akty notarialne, umowy,  odpisy z rejestru handlowego, pełnomocnictwa, pisma sądowe i urzędowe)
  • teksty finansowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty roczne)
  • teksty techniczne (np. specyfikacje techniczne, SIWZ, instrukcje obsługi)
  • teksty biznesowe, handlowe (oferty, umowy, materiały reklamowe itp.)
  • korespondencję
  • artykuły naukowe
  • strony internetowe
  • ulotki

Tłumaczenia ustne

Rodzaje wykonywanych tłumaczeń ustnych:

  • tłumaczenia konsekutywne
  • tłumaczenia towarzyszące (wykonywane w trakcie rozmów, delegacji, targów itp.)

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone, zwane również potocznie przysięgłymi, wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, tj. wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.  

Poświadczenia przez tłumacza przysięgłego wymagają dokumenty, które mają zostać przedstawione w celach urzędowych, są sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. 

Tłumaczenia poświadczone to również tłumaczenia ustne. Obecność tłumacza przysięgłego jest niezbędna między innymi podczas zawierania umów, których stroną jest osoba obcojęzyczna oraz w trakcie spraw sądowych, podpisywania umów międzynarodowych, na policji, w prokuraturze, w trakcie ślubu cywilnego lub sporządzania aktu notarialnego. 

Tłumaczenie audiowizualne

Wykonujemy również tłumaczenia na potrzeby udźwiękowienia filmów, seriali i programów dokumentalnych z języka hiszpańskiego i angielskiego na język polski w wersji lektorskiej oraz napisowej.

Inne usługi związane z tłumaczeniami

Wykonujemy również korektę, edycję oraz redakcję tekstów w języku polskim oraz hiszpańskim.

Zasady współpracy

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, w zależności od wielkości zlecenia oraz terminu (zlecenia standardowe, ekspresowe). Szczegóły można sprawdzić w zakładce Cennik.

Przyjmujemy zlecenia na tłumaczenia z terenu całej Polski oraz z zagranicy.